Stresshantering & Mindfulness

LRN Partner AB har 20 års samlad erfarenhet av arbetsmiljöarbete både inom energisektorn, vårdsektorn samt privata sektorn (t.ex. bygg/anläggningsbranschen samt hotell/restaurangbranschen).

 

LRN Partner AB tillhandahåller resurser som är utbildade mindfulnessinstruktörer steg 1 via Mindfulnesscenter (mfc) och med påbyggnadsutbildning inom mindfulness på arbetsplatsen.


Mfc drivs av Dr Ola Schenström och hans vision är att sprida mindfulness som ett verktyg för att förebygga, behandla och rehabilitera vid stress till lätt och måttlig psykisk ohälsa. Sedan 10 år tillbaka används metoden inom svensk sjukvård. Numera sprids det mer och mer utanför vården via alla utbildade mindfulnessinstruktörer (över 2500 st inom alla yrkeskategorier). Linda Nyberg som driver LRN Partner AB ingår i nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad steg 1 instruktör samt har genomgått påbyggnadsutbildning avseende mindfulness på arbetsplatsen. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen. Läs mer på mfc.se.

 

I samband med att LRN Partner AB hjälper företag med sitt systematiska arbetsmiljöarbete så brukar en av de största riskerna hos deras medarbetare vara stress. När det gäller tjänster kopplade till stresshantering så erbjuder LRN Partner AB mindfulness på arbetsplatsen som ett verktyg att minska på stressen hos medarbetarna. Både genom inspirationsföreläsning för hela företaget, men främst genom att leda mindfulnessträning i såväl grupp som individuellt.

 

LRN Partner AB erbjuder även mindfulnessträning till privatpersoner och föreläsning vid träningshelger eller liknande events.

Mindfulness är här för att stanna. Evidensen är god. En stor mängd forskning under de senaste åren visar att mindfulness fungerar för stora patientgrupper och mfc`s erfarenhet, sedan 15 år, talar samma språk. Läs gärna mer på mfc.se/forskning.Copyright © All Rights Reserved

Kontakta LRN Partner

LRN Partner AB

info@lrnpartner.se

LRN Partner AB innehar F-skattsedel

Bankgiro: 515-7813

Organisationsnummer: 556950-9820