Arbetsmiljö

LRN Partner AB har 20 års samlad erfarenhet av arbetsmiljöarbete både inom energisektorn, vårdsektorn samt privata sektorn (t.ex. bygg/anläggningsbranschen samt hotell/restaurangbranschen).

 

LRN Partner AB tillhandahåller resurser som är utbildade ingenjörer inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitet som har lång erfarenhet av byggherrens arbetsmiljöansvar, byggarbetsmiljösamordning samt arbetsmiljöplaner för byggnads- och anläggningsarbeten.

 

När det gäller arbetsmiljötjänster så erbjuder vi hjälp/stöttning kopplat till uppbyggnad eller utveckling av ledningssystem enligt kraven i ISO 45001:2018, men även kopplat till uppfyllande av arbetsmiljölagstiftningens krav. LRN Partner AB hjälper er att få alla pusselbitar på plats.

 

När det gäller systemstöd för att uppfylla föreskriften kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1) så samarbetar LRN Partner AB med Plassner Solutions AB. Plassner har utvecklat en produkt som på ett enkelt sätt med rutiner och mallar hjälper företag att leva upp till lagkraven i SAM. Läs mer på Plassners webbplats.

 

Arbetsmiljömätningar för t.ex. buller, kvarts/damm mm. som krävs för att undersöka sin arbetsmiljö utförs med hjälp av samarbetspartnern ELEA Miljökonsult AB. Läs mer på ELEA:s webbplats.

 

LRN Partner AB hjälper dig som kund även med det praktiska arbetsmiljöarbetet t.ex. genomförande av riskanalyser och skyddsronder, men även årlig uppföljning SAM och kontinuerliga utbildningsinsatser. För mer information om vilka utbildningar som erbjuds se fliken utbildningar.Copyright © All Rights Reserved

Kontakta LRN Partner

LRN Partner AB

info@lrnpartner.se

LRN Partner AB innehar F-skattsedel

Bankgiro: 515-7813

Organisationsnummer: 556950-9820