Verksamhetsutveckling & Kvalitet

LRN Partner AB har 20 års samlad erfarenhet av kvalitetsarbete både inom energisektorn, vårdsektorn samt privata sektorn (t.ex. bygg/anläggningsbranschen samt hotell/restaurangbranschen).

 

LRN Partner AB tillhandahåller resurser som är utbildade ingenjörer inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitet som har lång erfarenhet av arbete med kvalitetsplaner vid byggnads- och anläggningsarbeten.

 

När det gäller kvalitetstjänster så erbjuder vi hjälp/stöttning kopplat till uppbyggnad eller utveckling av ledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2015, men även kopplat till uppfyllande av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9), Ledningssystem för kvalitet inom vården.

 

LRN Partner AB hjälper dig som kund även med det praktiska kvalitetsarbetet t.ex. genomförande av processkartläggningar och riskanalyser, men även interna revisioner och kontinuerliga utbildningsinsatser. För mer information om vilka utbildningar som erbjuds se fliken utbildningar.

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta LRN Partner

LRN Partner AB

info@lrnpartner.se

LRN Partner AB innehar F-skattsedel

Bankgiro: 515-7813

Organisationsnummer: 556950-9820