"LRN Partner har hjälpt oss att förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete dels  genom att hjälpa oss förstärka våra rutiner och arbetssätt men framför allt genom att i kurs (BAM) och workshop (riskanalyser) höja kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare. Lindas entusiasm för arbetsmiljöfrågorna är smittande och hennes gedigna kunskap erfarenhet har gjort arbetet enkelt och roligt.”

 

/Erica Waller - VD Stubo

Om LRN Partner


LRN Partner AB hjälper ditt företag med att utveckla er verksamhet genom systematiska arbetssätt så att arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor blir integrerade i vardagen. Detta antingen genom coachning/hjälp att tolka lagkrav/ISO-krav eller genom att utveckla arbetssätt för att få ett naturligt integrerat arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete.

 

När det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med lagkraven för SAM (AFS 2001:1) så samarbetar LRN Partner AB med Plassner Solutions AB som har utvecklat en produkt för detta. Klicka här för att komma till Plassners webbplats.

LRN Partner AB kan också hjälpa till med tillämpning och uppföljning av arbetssätt, tex genom att agera riskanalysledare, genomföra miljöutredningar eller lagefterlevnadskontroller. Men även genom att utföra interna revisioner samt följa upp entreprenörer eller leverantörer. LRN Partner AB kan även stötta i samband med att ta fram arbetsmiljö-, miljö- och/eller kvalitetskrav till upphandlingar.

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta LRN Partner

LRN Partner AB

info@lrnpartner.se

LRN Partner AB innehar F-skattsedel

Bankgiro: 515-7813

Organisationsnummer: 556950-9820